O spoločnosti

Zabezpečovateľ priechodných ciest v IT sektore

KyberTEQ je spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou.

Zaoberáme sa taktiež designom a implementáciou komplexnej IT infraštruktúry,
konzultačných služieb podľa rôznych bezpečnostných noriem a frameworkov.

Pridaná hodnota

Pomáhame našim zákazníkom zvýšiť zabezpečenie ich IT prostredia, zefektívniť využitie prostriedkov určených na chod produkčných business systémov s maximálnou dostupnosťou a funkcionalitou.

Zistiť viac

Služby

Ponúkame Vám služby bezpečnostných architektov, ktorí sú súčasťou medzinárodných projektov.

Našim zákazníkom poskytujeme služby od návrhu riešení cez spoluprácu rôzneho druhu pri implementácii, správe sieťových a aplikačných bezpečnostných a infraštruktúrnych prvkov. Poskytujeme tiež služby typu Security as a Service (SECaaS) alebo Infrastructure as a service (IaaS).

           

Vaše IT bezpečne
v našich rukách

Vedomosti

Naši bezpečnostní architekti sú súčasťou medzinárodných projektov, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky legislatívy a bezpečnostných noriem.

Skúsenosti

Máme dlhoročné skúsenosti s designom, implementáciou a správou IT infraštruktúry na menších, až po veľké enterprise riešenia.

Ako premýšľame?

Naše služby a riešenia vytvárajú dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov a radosť z práce pre našich ľudí. Spokojnosť a stabilita na obidvoch stranách je základom pre budovanie dôvery a zdravého partnerstva.