Konzultačné služby

Pre Vaše projekty poskytujeme služby bezpečnostného architekta

Na obdobie projektu alebo dlhodobý kontrakt poskytujeme nasledovné služby:

Konzultant pre SOC2

Náš konzultant alebo tím konzultantov pripravia Vašu spoločnosť na audit podľa normy SOC2. Zorganizujú potrebnú dokumentáciu a implementáciu procesov a pravidiel.

Mám záujem


Konzultant pre informačnú bezpečnosť

Náš konzultant, alebo tím konzultantov pripravia Vašu spoločnosť na audit podľa normy ISO27001, alebo legislatívy v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vrátane dokumentácie a implementácie potrebných bezpečnostných prvkov, procesov a pravidiel.

Mám záujem


CISO

Náš konzultant bude vykonávať vo vašej spoločnosti rolu manažéra informačnej bezpečnosti (CISO) v plnom rozsahu, vrátane zodpovednosti voči požiadavkám legislatívy a úradov, ako aj požiadavkám a potrebám vyplývajúcim z bezpečnostných a procesných auditov.

Mám záujem


Security Architect

Pre Vaše projekty poskytujeme služby bezpečnostného architekta, ktorý dohliada a koordinuje priebeh projektu z hľadiska informačnej a kybernetickej bezpečnosti, vrátane potrebnej bezpečnostnej dokumentácie a zabezpečenia.

Mám záujem