Služby

Kompletné a profesionálne riešenia.

  • konzultačné služby v oblasti auditov SOC2, ISO20000, ISO22301, ISO27001 a ZoKB
  • audit a analýza existujúcej IT infraštruktúry
  • design novej IT infraštruktúry, alebo upgrade/update existujúcej IT infraštruktúry
  • implementácia jednotlivých prvkov alebo kompletného IT prostredia
  • správa IT prostredia
  • Security as a Service
  • Infrastructure as a Service
  • poradenstvo v oblasti Cloudových riešení
  • služby podpory prevádzky a používateľov

Security

Pomáhame našim zákazníkom zvýšiť zabezpečenie ich IT prostredia, zefektívniť využitie prostriedkov určených na chod produkčných business systémov s maximálnou dostupnosťou a funkcionalitou.

Zisti viac

Implementačné služby

Konzultančné služby

Pre Vaše projekty poskytujeme služby bezpečnostného architekta na obdobie projektu alebo na dlhodobý kontrakt.

Zisti viac

Sieťová infraštruktúra

Zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy či inštitúcie, prípadne pobočkami, alebo obchodnými partnermi je základným kameňom dobrej a flexibilnej organizácie a pracovných procesov

Zisti viac

Cloudové riešenia

Navrhneme pre Vás ideálnu konfiguráciu pre súčasnú a budúcu, plánovanú architektúru, ktorá bude prevádzkovaná v cloudovom prostredí. Personifikujeme benefity a odporučíme potrebné bezpečnostné opatrenia prevádzky systému v cloude. Zároveň pripravíme príslušné porovnanie nákladov.

Zisti viac

Naše služby a riešenia vytvárajú dlhodobú hodnotu pre zákazníkov a radosť z práce pre našich odborníkov.

Spokojnosť a stabilita na obidvoch stranách pre nás znamená základ na budovanie dôvery a zdravého partnerstva. 

           

Vaše IT bezpečne
v našich rukách

Vedomosti

Naši bezpečnostní architekti sú súčasťou medzinárodných projektov, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky legislatívy a bezpečnostných noriem.

Skúsenosti

Máme dlhoročné skúsenosti s designom, implementáciou a správou IT infraštruktúry na menších, až po veľké enterprise riešenia.

Ako premýšľame?

Naše služby a riešenia vytvárajú dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov a radosť z práce pre našich ľudí. Spokojnosť a stabilita na obidvoch stranách je základom pre budovanie dôvery a zdravého partnerstva.