Sieťová infraštruktúra

Zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy či inštitúcií

Zdieľanie informácií medzi zamestnancami firmy, inštitúciami, pobočkami alebo obchodnými partnermi je základným kameňom dobrej a flexibilnej organizácie a pracovných procesov.

Zameriavame sa na tvorbu a zabezpečenie intranetových aplikácií, ktoré tieto procesy nielen uľahčujú, ale podľa potrieb aj predpisujú.

Intranetové aplikácie je možné realizovať pomocou nášho publikačného softvéru s plnou podporou zabezpečenia.

Sieťová infraštruktúra

  • Routing a switching
  • Firewall
  • VPN
  • WIFI